Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Klimaatfonds Terschelling Vlieland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in, dat het Klimaatfonds geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag komt ten goede aan duurzame projecten op Terschelling en Vlieland.

Voor jou betekent het dat je gift aan het Klimaatfonds Terschelling Vlieland aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Voor de ANBI is het Klimaatfonds Terschelling Vlieland verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

  • De statutaire naam: Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland.
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSI-nummer) of fiscaal nummer: 863852865.
  • Het adres: Waddenpromenade 5, 8861 NT Harlingen.
  • De doelstelling van het Klimaatfonds Terschelling Vlieland: Het ondersteunen en financieren van lokale duurzame projecten, welke de vermindering van Co2-uitstoot in de gemeenten. Terschelling en/of Vlieland ten doel hebben en/of daaraan bijdragen of verduurzaming in het algemeen bevorderen.
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan, zie hiervoor ons beleidsplan.
  • De functies en namen van de bestuurders: Dirk Spoor (voorzitter), Michiel Schrier (secretaris) en Caroline van de Pol (penningmeester). 
  • Het beloningsbeleid: de bestuurders werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.
  • Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording het jaarverslag.