Projecten

Benieuwd naar alle projecten?

De projectaanvragen zijn in behandeling genomen.
Na ontvangst van de aanvragen, toetsen de gemeentes Terschelling en Vlieland of de aanvragen compleet zijn en voldoen aan alle voorwaarden. Alleen aanvragen die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden, kunnen in behandeling worden genomen. In het najaar van 2022 worden de eerste projecten, die worden ondersteund door het Klimaatfonds Terschelling Vlieland, bekend gemaakt via deze website.

Samen werken we aan het verduurzamen van Terschelling en Vlieland