Schenking

Bijdragen aan het klimaatfonds met een gift

Help mee aan de verduurzaming van de eilanden Terschelling en Vlieland.
Het Klimaatfonds Terschelling Vlieland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in, dat het Klimaatfonds geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag komt ten goede aan duurzame projecten op Terschelling en Vlieland. Voor jou betekent het dat jouw gift aan het Klimaatfonds Terschelling Vlieland aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Meer info over onze ANBI-status.

Uw gift aan het Klimaatfonds Terschelling Vlieland wordt zeer op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72INGB0396070191 onder vermelding van schenking of gift.

Met uw gift helpt u direct mee aan de verduurzaming van Terschelling en Vlieland.

Hier ziet u welke mooie verduurzamende projecten inmiddels steun hebben ontvangen van het Klimaatfonds.

Samen werken we aan het verduurzamen van Terschelling en Vlieland