Disclaimer

Home / Disclaimer

Het Klimaatfonds Terschelling Vlieland neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die het betrouwbaar acht. Het Klimaatfonds garandeert echter niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Het Klimaatfonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Klimaatfonds Terschelling Vlieland is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Beeldmateriaal

Voor het gebruikte beeldmateriaal is vooraf toestemming en goedkeuring gevraagd aan partijen voor zover dit externe partijen betreft. Mocht het vermoeden bestaan dat er beeldmateriaal gebruikt is waarvoor geen toestemming en/of goedkeuring is gevraagd, wilt u dit dan aan ons melden? Wij zullen dan alsnog een correcte toestemmings- en goedkeuringsprocedure in gang zetten en voor de juiste naamsvermelding zorgdragen.