Project bijdrage aanvragen

Een bijdrage vragen voor een project

Tweemaal per jaar kunnen organisaties op Terschelling en Vlieland een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Klimaatfonds.

Heeft u een idee dat de verduurzaming van Vlieland of Terschelling ten goede komt en wilt u een financiële bijdrage vragen voor de realisatie ervan? U kunt uw aanvraag indienen uiterlijk 15 juni en uiterlijk 15 december. Belangrijk is dat de projecten aan deze voorwaarden moeten voldoen.

Aanvraag doen: alleen met onderstaande formulieren
Om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Klimaatfonds Terschelling en Vlieland dient u een volledig ingevuld aanvraagformulier (PDF) in, samen met een projectplan (PDF). Beide stukken stuurt u naar de gemeente waarin u woonachtig bent (Vlieland of Terschelling).

In onderstaande documenten leest u welke onderdelen aan de orde moeten komen in uw projectplan en aan welke voorwaarden uw aanvraag getoetst wordt.
1. Handleiding aanvraag en projectplan (PDF)
2. Toetsingskader projecten (PDF)
3. Aanvraagformulier bijdrage Klimaatfonds Terschelling Vlieland (PDF)

Een project bijdrage ingediend?

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Na ontvangst van de aanvragen, toetsen de gemeentes Terschelling en Vlieland of de aanvragen compleet zijn en voldoen aan alle voorwaarden. Alleen aanvragen die volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden, kunnen in behandeling worden genomen. De beoordelingscommissie, bestaande uit inwoners van de eilanden Terschelling en Vlieland, beoordeelt vervolgens de aanvragen. Uiterlijk twaalf weken na de sluitingsdatum ontvangt de aanvrager bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Voorwaarden van de projecten

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • Het project is gesitueerd op Vlieland of Terschelling;
 • Het project draagt zichtbaar, aantoonbaar en/of meetbaar bij aan CO2-reductie of andere vormen van verduurzaming;
 • Het project beschikt aantoonbaar over draagvlak in de samenleving;
 • De aanvraag wordt gedaan voor een tastbaar, zichtbaar project; voor onderzoeken of studies kan geen aanvraag ingediend worden;
 • De aanvraag komt van een samenwerkingsverband van particulieren, bedrijven en/of instellingen of het project wordt in een samenwerkingsverband gerealiseerd;
 • De aanvrager(s) moet(en) op het eiland ingeschreven staan;
 • Er is bij de aanvraag altijd sprake van een belang voor de samenleving;
 • Projecten moeten leiden tot een verbetering van het klimaat en niet tot een verbetering van de financiële positie van de aanvrager(s);
 • De begroting moet 100% zijn gedekt, inclusief bijdragen vanuit het fonds;
 • Het project wordt binnen een jaar na toekenning van de bijdrage gestart en binnen twaalf maanden na de start gerealiseerd;
 • Bij de beoordeling van het project zijn het betrekken van jongeren, innovatie en uniciteit van toegevoegde waarde, doch niet verplicht.

Samen werken we aan het verduurzamen van Terschelling en Vlieland